NAVNBYTTE

34 år siden starten av Markveien Naturmedisinske Senter i 1983 er vi idag i ett skifte som krever en stabilere struktur for å fortsette en positiv utvikling. Den er nå etablert. Vi har endret navn for å tilpasse oss markedet ønskemål, oss som jobber her og behovet for et senteret med kvalitativ trening, behandling og velvære. Din helse på Løkka.

LOGO

Vår NYE logo er designet av Snølykkan i samarbeide med Illumina Design. Logo representerer det naturlige og logikken i utvikling som kommer av å gjør ting som bygger mennesket innom oss og runt oss.

VEDTEKTER

Selskapets formål er å øke bevissthet rundt kropp, hjerne og menneskets natur gjennom tre grunnpilarer - bevegelse, naturen og livshistorier. Selskapet tilbyr leie av rom og et nettverk av terapeuter og trenere som gir ulike form for behandling, arbeider med trening og holder arrangement/kurs.

HJEMMESIDE

Vår hjemmeside er designet av Snølykkan i samarbeid med The Grids AI plattform. Hovedsiden er inndelt i 5 hovedkategorier som

 • MOVING NATURE STORIES
  • Her finner du seneste nytt fra 'bindevevet', Løkka Helse og Velvære og mye mer - stay tuned.
 • BINDEVEVET
  • Her ser du et team av behandlere, trenere, kursholdere og mennesker som med sin ulike erfaringer i livet kan vare en støtte og dele kunnskap til deg når du trenger det.
 • UTLEIE AV LOKAL
  • Vi leier ut rom, ordner påmelding til event og er behjelpelige med markedsføring. Ta kontakt!
 • KURS OG TRENING
  • Vi holder kurs i Yoga, Biodanza, Zuu, Tai-Chi og Foundation Training.
 • TJENESTER
  • Vi tilbyr også ulike former for behandling, velvære og samtaleterapi.

Før enkelhetens skull kan DU kjøpe GAVEKORTog KLIPPEKORTog betale direkte med kort på vår nettside. Du enten lage ditt gavekort selv og spørre oss om GK nummer eller hente et litet trefast ‘retrogavekort ala MNS’ på Markveien 35B. Våre klippekort henter du ved første drop in time. Det er et ‘kult klippekort i tre’.

Besøk vår NYE hjemmeside og ta bølgen med oss! - http://www.lhov.no

Fler spørsmål?

Spør om LHOV da vel…Send oss et mail eller ring - post@lhov.no