ANNE CATHRINE BARTVIK

Anne Cathrine Bartvik er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1998. Hun har jobbet med barn og unge med ulike typer adferdsvansker siden 1991. Anne Cathrine er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har gjennomført kursene på Institutt for aktiv psykoterapi, som en del av spesialiseringen i klinisk familieterapi, og jobber for tiden med spesialistoppgaven på dette temaet.

Hun tar imot klienter med angst, depresjoner, og andre typer livsbelastninger, og søker å møte hvert menneske der de er, med samtaleterapi tilpasset den enkeltes behov. Behandlingsmetoden vil derfor velges ut ifra de utfordringene klienten søker hjelp for å løse, i samråd med denne.

Anne Cathrine vil kunne tilby psykologi på engelsk og tysk i tillegg til norsk.

SPØRSMÅL? RING/SMS +47 46615223