Back to All Events

Strukturell Resiliens og Emosjonsregulering


  • Løkka Helse og Velvære 35B Markveien Oslo, Oslo, 0554 Norway (map)
Relasjonelltraumaterapi.jpeg

Strukturell Resiliens og Emosjonsregulering

Strukturell resiliens er i hvilken grad kroppen har en evne til å håndtere stressende situasjoner. Ettersom emosjoner og tanker også påvirker bevegelsesmønstre og sansinger i kroppen vil det å ha høy grad av kroppsbevissthet være særdeles viktig for å orientere seg i både mentale, emosjonelle og kroppslige stressende situasjoner.

Ved å ha en høy grad av bevissthet i å sanse sin egen kropp, god holdning, gunstige bevegelsesmønstre og evne til å tolke ens egne smertesignaler sendes det tydelige signaler til hjernen og nervesystemet. Hjernen og nervesystemets mer presise orientering medfører at den spontane reaksjoner også blir spesifikk og mer riktig tilpasset den aktuelle stressende situasjonen. Kroppslig god bevissthet er et godt utgangspunkt for å beholde orienteringen i mellommenneskelig emosjonsregulering. Dette kan trenes opp.

Emosjonsregulering blir i vårt samfunn sett på som det viktigste i nære relasjoner. Vi vil i dette kurset se på hvordan strukturell resiliens støtter emosjonsregulering gjennom å trene subgrouping. Subgrouping er en metode hvor en lærer seg å speile andre, bygge videre på den andres emosjonelle erfaring og tydeliggjøre seg selv. Samt å trene på å kunne gi slipp i det relasjonelle for både å gi plass til seg selv og andre for å være med i å skape velfungerende grupper.

Undervisere er Pontus Lüttkens og Kolbjørn Vårdal. Pontus er utdannet skilærer, massør og er sertifisert i Foundation Training. Kolbjørn er utdannet psykoterapeut og pedagog, og er sammen med Merete Holm Brantbjerg grunnlegger av Relasjonell Traumeterapi.

Sted: Løkka Helse og Velvære AS

Markveien 35B, 0554 Oslo

Påmelding: post@lhov.no

Pris: kr 2450