GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en form for samtaleterapi/psykoterapi.

Gjennom samtale og øvelser bevisstgjør klienten seg egne følelser og reaksjoner. Denne bevisstgjøringen fører til et tydeligere blikk på seg selv og på egne handlinger og valg. Vi har tro på at når vi ser egne valg og handlinger tydeligere og får et mer bevisst forhold til dem, vil også andre valgmuligheter tre frem. Vi jobber også med å bli mer bevisst hvordan vi forholder oss til menneskene rundt oss. Hvordan gjør vi det i relasjon til andre? Hvordan påvirker de oss og våre liv, og hvordan påvirker vi omverdenen.

Mange som kommer i terapi føler seg hindret eller maktesløse i forhold til situasjoner eller mennesker rundt dem. Det kan være vanskelige relasjoner som er problemet, vonde følelser som nedstemthet eller ensomhet, eller vanskelige livsvalg. Vi tror på at det ligger mye terapi i å få følelsen av faktisk å ha valg og muligheter.

Det sitter mye visdom i kroppen vår, og vi jobber med å få tilgang til egne følelser gjennom kropp. Hvordan vi går, sitter, puster og hvordan vi bruker musklene våre, kan si mye om hvordan vi har det. Generelt blir det lettere å vite hva som er rett for deg i en situasjon, når du lærer å kjenne signalene fra kroppen, og har mer kontakt med følelsene dine.

Vi tilpasser måten vi jobber på til deg som klient, slik at arbeidsmåten og tempoet passer for deg.

RING 23226690 spør etter Helga Hem