Ida Helene Henriksen- portrett.jpg
 
 

IDA HELENE HENRIKSEN

Ida Helene Henriksen har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og en videreutdanning i filosofisk praksis. Siden 2001 har hun praktisert ulike former for bevegelse, fra taiji og kung fu, til yoga og dans. Ida Helene har undervist i yoga og meditasjon siden 2010, og er medeier av Yogalab. De siste årene har hun særlig latt seg inspirere av Embodied FlowTM, Body-Mind Centering og Gagadans, i tillegg til at hun har fordypet seg i mindfulness-tradisjoner. I dag jobber hun som livssynsveileder i Forsvaret, og har startet på en videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse (psykotraumatologi RITS).

BILDER

...