PSYKOTERAPI

Psykoterapi er et profesjonelt mellommenneskelig møte hvor man får hjelp til å snakke om de vanskelige og utfordrende temaene i livet sitt, og samtidig får bevisstgjort hvilke ressurser man har.

Et godt utgangspunkt for en best mulig terapiprosess er at man prøver å formulere målet med terapien, liker terapeuten og har en vilje til å endre livet sitt. 

Terapien er et samarbeid mot bedre livskvalitet hvor både terapeut og klient driver prosessen gjennom temaer som ofte enten er preget av stillstand (kollaps) eller for mye bevegelse (kaos).

RING 23226690 spør etter Kolbjørn Vårdal