PSYKOLOG

Hvorfor gå til terapi hos en psykolog? Mange klienter kommer med et generelt ønske om endring. Det kan ha skjedd noe i livet akkurat nå som gjør at du føler deg tilbakesatt eller i en krise, men det kan også være at ønsket om en profesjonell samtalepartner har modnet en stund. Noen klienter har et ønske om å arbeide med spesifikke områder som relasjon til venner, familie eller partner. Andre kjenner at skyld og skamproblematikk, lav selvfølelse eller psykosomatiske plager hindrer en i å få den friheten i livet man lengter etter. Du trenger ikke på noen måte ha en diagnose eller være utredet for å søke samtaleterapi.

Samtaleterapi er noe annet og mer enn en vanlig samtale. Vi forsøker sammen å finne frem til følelser og erfaringer som er viktige for deg, også når de er godt gjemt. Psykologen opprettholder et høyt fokus og interesse for deg og din prosess, men det er du som bestemmer tempo og intensitet i samtalen. Et behandlingsløp kan settes opp med enten sporadiske eller faste timer. Det er fullt mulig å komme intensivt over en periode og så ta en pause. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Psykolog i Oslo? Ring oss for mer informasjon, pris eller bestill time hos vår psykolog som snakker engelsk og tysk i tillegg til norsk!

RING 23226690 spør etter Anne Cathrine Bartvik